top of page

Výroba a montáž hal, přístřešků, konstrukcí

Výroba a Montáž Ocelových Konstrukcí: Od Návrhu k Realizaci

Přinášíme komplexní pohled na proces výroby a montáže ocelových konstrukcí, kde každý krok představuje klíčový prvek k dosažení vysoké kvality a bezpečnosti výsledné konstrukce.

Návrh:

  • Inženýrská Analýza: Detailní posouzení požadavků projektu a vytvoření optimálního návrhu.

  • 3D Modelování: Použití moderních technologií pro vytvoření precizních a měřítkových modelů konstrukce.

Výroba:

  • Příprava Materiálů: Selekce a příprava oceli podle specifikací projektu.

  • Obrábění a Řezání: Použití pokročilých technik, včetně laserového a plazmového řezání, pro dosažení přesnosti a optimálního tvaru dílů.

  • Svařování: Využití moderních svařovacích metod, jako je MIG, MAG nebo TIG, pro vytvoření silných a spolehlivých spojů.

Montáž:

  • Doprava a Manipulace: Bezpečné přepravení a manipulace s jednotlivými díly konstrukce na místo montáže.

  • Montážní Práce: Precizní sestavování jednotlivých částí podle projektové dokumentace.

  • Kontrola a Bezpečnost: Důkladné zajištění kvality a bezpečnosti konstrukce před finálním uvedením do provozu.

Výsledkem tohoto integrovaného přístupu je ocelová konstrukce, která nejen splňuje veškeré technické požadavky, ale také efektivně odpovídá estetickým, bezpečnostním a ekonomickým hlediskům projektu.

bottom of page